Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu

 • Việc thu thập dữ liệu chính trên trang web bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh. Các thông tin bắt buộc này khách hàng bắt buộc phải cung cấp trước khi truy cập nội dung website, liên quan khi mua hàng nhằm tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh rượu trên mạng trực tuyến cũng như đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.
 • Gửi các thông báo liên quan đến hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website.
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên hệ và giải quyết khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các hoạt động tại website.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

Khoảng thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin bị nghi ngờ là giả mạo, vi phạm quy định hoặc không hoạt động trên 6 tháng, thông tin đó sẽ bị xóa.

Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ.

Khách hàng có thể đăng nhập tài khoản để điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc gửi yêu cầu đến chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

0
  0
  Giỏ Hàng
  Giỏ hàng chưa có sản phẩm nàoQuay về cửa hàng